Brass Excerpts

Rimsky-Korsakov – ScheherazadeExcerpt 1

Boston Symphony Orchestra; Seiji Ozawa
Chicago Symphony Orchestra; Fritz Reiner
London Philharmonic Orchestra; Louis Fremaux
New York Philharmonic Orchestra; Leonard Bernstein
Philadelphia Orchestra; Leopold Stokowski

Tuba
Movement I: 6 measures before [K] to [L]

Rimsky-Korsakov_Scheherazade_Lexcerpts_Tuba

Link

Lexcerpt 1

Boston Symphony Orchestra; Seiji Ozawa
Chicago Symphony Orchestra; Fritz Reiner
London Philharmonic Orchestra; Louis Fremaux
New York Philharmonic Orchestra; Leonard Bernstein
Philadelphia Orchestra; Leopold Stokowski

Tuba
Movement I: 6 measures before [K] to [L]

Link

Print PDF

 June 7th, 2016  
 cygoaMlPEv

One, two, three, four, two, two, three, four.